Ballo, Anita (1997):

Fra embetsmann til departementets fotsoldat : en studie av omleggingen fra skoledirektørembete til Statens utdanningskontor.

Tromsø: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Tromsø. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Antall sider:

121

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1550

Disse opplysningene er sist endret:

22/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: