Morterud, Odd Erling (1997):

Norsk kommersiell bistand på 1960-tallet. Forholdet mellom offentlige myndigheter og det private næringsliv innen norsk utviklingshjelp 1960-1970.

Oslo: Historisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1574

Disse opplysningene er sist endret:

23/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: