Paulsen, Gard (2004):

Samarbeidets protokoll: utviklingen av et nordisk datanett, 1971 - 1981.

Oslo: Historisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://www.duo.uio.no/publ/historie/2004/18243/18243.pdf

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=18243

Antall sider:

156

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1602

Disse opplysningene er sist endret:

24/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: