Sørlie, Ingunn Rasmussen (1983):

Norske bispevalg 1934-74. En analyse.

Oslo: Historisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1647

Disse opplysningene er sist endret:

28/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: