Rougthvedt, Geir (1993):

Mellom visjoner og realiteter. En studie av Distriktenes utbyggingsfonds utvikling fram til motkonjunkturpolitikkens opphør.

Oslo: Historisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1669

Disse opplysningene er sist endret:

5/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: