Raithaug, Kjetil (1994):

Institusjonen Norsk Utviklingshjelp. Organiseringen av norsk bistandsadministrasjon 1962-1968. Grunnlaget legges for NORAD.

Oslo: Historisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1670

Disse opplysningene er sist endret:

5/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: