Uribe, Solveig Ullaland (1996):

Norsk bistandshistorie 1972 -1992.

Bergen: Historisk institutt. Universitetet i Bergen. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1683

Disse opplysningene er sist endret:

5/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: