Boldermo, Eva (1996):

Kultur og politikk i skjønn forening. En evaluering av Kulturdepartementets forsøksordning \"Prosjektstøtte for kulturarbeid i landsommfattende barne- og ungdomsorganisasjoner.

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1704

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: