Malterud, Hege (2002):

"tanker om ord med gjerninger" - en studie av maktforholdene i Den norske kirke

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://www.iss.uio.no/instituttet/kandidatoversikt/sos/sammendrag.php?id=1334

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1734

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: