Tørnby, Lise (1996):

Kvinnekamp i kirken. En studie av kvinnemobiliseringen i Den norske kirke med særlig vekt på 1970-tallet.

Oslo: Sosiologisk institutt. Universitetet i Oslo. Hovudoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1740

Disse opplysningene er sist endret:

6/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: