Berg, Anne Marie, Aud Grandaunet og Karin Tilrem (1993):

Staten møter publikum - Vellykket forvaltning og tjenesteyting i ytre etat.

Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet. AFI's rapportserie 11/93.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=1294

Antall sider:

236

ISSN-nummer:

0801-7824

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1751

Disse opplysningene er sist endret:

9/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: