Birkeli, Lars (2000):

Erfaringer med mål og resultatstyring i statsforvaltningen.

Bergen: LOS-senteret. Notat 0004

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://los.rokkan.uib.no/losforsk/PDF/2000/Notat/N0004.pdf

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2297

Kommentar:

Tar for seg erfaringar med mål og resultatstyring blant ti ulike statsetatar og deira overordna departement.

Antall sider:

20

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1759

Disse opplysningene er sist endret:

12/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: