Sørlie, Jarle (1997):

Tjenestemannsorganisasjoner og endring av tilknytningsform. En studie av tjenestemannsorganisasjonenes deltaking og medvirkning i omorganiseringen av Televerket til statsaksjeselskap.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9704.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=2020

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitskap, Universitetet i Bergen (1996).

Antall sider:

164

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

185

Disse opplysningene er sist endret:

3/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: