Eriksen, Tore Linné (1989):

Norge og den tredje verden som etterkrigshistorisk forskningsfelt.

Bergen: LOS-senteret. Notat 8939

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=193

Antall sider:

53

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

1853

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: