Thue, Lars (1992):

Elforsyning og kraftutbygging som etterkrigshistorisk forskningsfelt.

Bergen: LOS-senteret. Notat 9216

Publikasjonstype:

Notat

Omtale:

http://los.rokkan.uib.no/DiaInfo.cfm?info=326

Antall sider:

55

ISSN-nummer:

0802-3646

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2006

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: