Wiig, Wibecke og Guri Snøfugl. (1993):

Distriktenes Utbyggingsfond - ordninger for næringsstøtte i perioden 1961-91.

Bergen: SNF. SNF-Arbeidsnotat nr. 17/93.

Publikasjonstype:

Notat

Antall sider:

75

ISSN-nummer:

0803-4028

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2016

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: