Dyrdal, Morten (2004):

Europeisering av tilsynsmyndigheter i Norge og Sverige.

Bergen: Rokkansenteret. Notat 4-2004.

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/rokkan/N/N04-04.pdf

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2031

Disse opplysningene er sist endret:

4/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: