Brekke, Kurt R. og Odd Rune Straume. (2003):

Pris- og avanseregulering i legemiddelmarkedet En prinsipiell diskusjon og vurdering av den norske modellen.

Bergen: Rokkansenteret. Notat 20-2003.

Publikasjonstype:

Notat

Fulltekst:

http://www.ub.uib.no/elpub/rokkan/N/N20-03.pdf

Antall sider:

51

ISSN-nummer:

1503-0946

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2040

Disse opplysningene er sist endret:

5/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: