Hauge, Ole Jan (1996):

Analyse av ressursbruken i Utenriksdepartementet.

Oslo: Statskonsult. Rapport 1996:7.

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

56

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2093

Disse opplysningene er sist endret:

9/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: