Kvalvåg, Marianne Iselin og Harsheim, Janike (2002):

Evaluering av Finansdepartementets etatsstyring.

Oslo: Statskonsult. Rapport 2002:22.

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2002/2002-22.htm

Antall sider:

41

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2105

Disse opplysningene er sist endret:

12/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den operative styringa av ststlege verksemder:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Kartleggingen viser at Finansdepartementet er kommet langt i styringen av sine underliggende virksomheter. Virksomhetene kan grupperes i to: 1) virksomheter med stor grad av faglig selvstendighet 2) mer driftsorienterte virksomheter. Undersøkelsen viser at mål- og resultatstyring har ulik plass og betydning i styringen av de ulike virksomhetene, og at utfordringer på de ulike områdene er noe forskjellige. Statskonsult peker på en rekke utfordringer i det videre arbeid med etatsstyringen.