Hansen, Sissel Kristin, Robert Haast og Hege Turnes. (2000):

Fiskeridepartementets kommunikasjonsvirksomhet : analyse av relasjonene mellom departementet, dets ytre etater og eksterne brukere.

Oslo: Statens informasjonstjeneste. SI rapport: 2000:5.

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

70

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2115

Disse opplysningene er sist endret:

9/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: