Fiskeridepartementet. (1989):

Forholdet mellom Fiskeridepartementet, Fiskeridirektoratet og Fiskeridirektoratets ytre etater : rapport fra et utvalg nedsatt av Fid og avgitt 31. mai 1989.

Oslo: Fiskeridepartementet.

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

65

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2117

Disse opplysningene er sist endret:

10/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: