Indgjerd, Tove (1987):

Integrert utviklingsprogram i privat og offentlig regi. En studie av Redd Barna og Departementet for U-hjelp - NORAD.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2361&kategori=439

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

212

Disse opplysningene er sist endret:

31/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: