(2000):

Forslag til overføring av legemiddelfunksjoner i helsetilsynet til den nye legemiddeletaten : rapport utarbeidet av en arbeidsgruppe med representanter fra Sosial- og helsedepartementet, Statens helsetilsyn, Statens legemiddelkontroll og representanter fra de ansattes organisasjoner.

Oslo: [Arbeidsgruppen].

Publikasjonstype:

Rapport

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2133

Disse opplysningene er sist endret:

10/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: