Haugstveit, Geir (1986):

Statlig innkreving av avgifter og gebyrer : en gjennomgang av ordninger under Landbruksdepartementet.

Oslo: Rasjonaliseringsdirektoratet. Rapport 1986:5

Publikasjonstype:

Rapport

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2176

Disse opplysningene er sist endret:

12/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: