Haugsvold, Svein og Mads Rye. (1971):

Kontrollvirksonhet : en undersøkelse av kontrollfunksjoner innenfor enkelte landbruks- og konservesindustrier og statlige kontrollorganer under Landbruksdepartementet.

Bergen: Utredning - Norges Handelshøyskole.

Publikasjonstype:

Rapport

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2182

Disse opplysningene er sist endret:

12/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: