Landbruksdepartementet. (1986):

Organisasjonsstruktur for veterinærvesenets sentrale ledelse.

Oslo: Departementet.

Publikasjonstype:

Rapport

Kommentar:

Undertittel: "nnstilling fra arbeidsgruppe nedsatt av Landbruksdepartementet 27.11.1986."

Antall sider:

34

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2184

Disse opplysningene er sist endret:

12/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: