(1988):

Medisinalvesenets sentraladministrasjon 1809-1940 ; Helsevesenet 1940-1983 ; Landbruksdepartementet 1940-1983 : administrasjonshistoriske oversikter.

Oslo: Arkivarforeningen. Norsk arkivforum 8.

Publikasjonstype:

Rapport

Antall sider:

283

ISBN-nummer:

82-548-0017-0

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2186

Disse opplysningene er sist endret:

12/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: