Matti Goksøyr (red.). (1996):

Kropp, kultur og tippekamp : Statens idrettskontor, STUI og Idrettsavdelingen 1946-1996.

Oslo: Universitetsforlaget.

Publikasjonstype:

Bok

Omtale:

http://wgate.bibsys.no/gate1/SUPL?objd=961653256&innh=1&lang=N&bibk=d

Antall sider:

326

ISBN-nummer:

82-00-42959-8 (ib.)

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2202

Disse opplysningene er sist endret:

13/1 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: