Elgsaas, Knut og Otto Døscher Tobiesen (1981):

Samfunnsmessig styring av statlig forretningsdrift.

Oslo: Tanum-Norli

Publikasjonstype:

Bok

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

2212

Disse opplysningene er sist endret:

27/2 2006

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: