Vik, Gudrun (2004):

Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet

Oslo, Statskonsult, Rapport 2004:10

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2004/2004-10.htm

Antall sider:

54

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2303

Disse opplysningene er sist endret:

10/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Verkemiddel i den konstituerande styringa:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

Rapporten belyser virkninger av at regionaliseringen av statlig virksomhet er gjort etter ulike geografiske prinsipper.