Wærness, Marit Stadler og Hansen, Freddy (2004):

Tydeliggjøring av et direktorat

Oslo, Statskonsult, Rapport 2004:05

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2004/2004-05.htm

Antall sider:

79

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2307

Disse opplysningene er sist endret:

10/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sektor (cofog):

Sammendrag:

En underveis evaluering av Sosial- og helsedirektoratet.
Evalueringen identifiserer forhold og faktorer som kan gi grunnlag for å videreutvikle direktoratet og departementenes styring av direktoratet. En hovedanbefaling er at det må tydeliggjøres hva Sosial- og helsedirektoratet gjør og produserer