Jensen, Thor Øyvind (1979):

Interesser og informasjon - organisering av informasjonsstrømmer som forklaringsvarieabel og virkemiddel på legemiddelområdet.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2437&kategori=451

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

234

Disse opplysningene er sist endret:

27/10 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: