Botheim, Ingunn og Solumsmoen, Dag (2002):

Stor omstilling på kort tid

Oslo, Statskonsult, Rapport 2002:07

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/2002/2002-07.htm

Antall sider:

34

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2367

Disse opplysningene er sist endret:

12/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sammendrag:

Rapporten dokumenterer prosessen med etablering av Sosial- og helsedirektoratet. Etter Statskonsults vurdering har bl.a klare mål, knapp tidsfrist, synlig ledelse og stor vekt på informasjon fungert positivt i prosjektet. Statskonsult mener også at det er ting som kunne vært gjort annerledes, bl.a å ha et mindre skarpt skille mellom prosjekt- og driftsfase og å unngå urealistiske løfter i løpet av prosjektet.