Lassen, Vivi og Hansen, Freddy (1999):

Styring og organisering av Produkt- og Elektrisitetstilsynet

Oslo, Statskonsult, Rapport 1999:25

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://www.statskonsult.no/publik/rapporter/1999/1999-25.htm

Antall sider:

54

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2419

Disse opplysningene er sist endret:

19/7 2007

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Publikasjonens datagrunnlag:

Land som er gjenstand for studien:

Studieoppdrag:

Studietype:

Sammendrag:

Prosjektet har hatt som mål å kartlegge hvordan Produkt- og Elektrisitetstilsynet løser sine oppgaver i samspill med departement, brukere og andre parter samt foreslå eventuelle endringer som kan bidra til å forbedre styringen og organiseringen av etaten. Rapporten omhandler el-sikkerhetsområdet og produktsikkerhetsfeltet og samordningen mellom de to forvaltningsområdene. Vi peker på momenter innenfor styring, organisering og ledelse som bør endres for at etaten skal utføre sine oppgaver og roller på en mer hensiktsmessig måte.