Sitter, Aase Ruth (1989):

Kvalitetssikring av medisinsk teknologi - ny vin i gamle sekker?

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2307&kategori=435

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

246

Disse opplysningene er sist endret:

1/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: