Morvik, Kjersti (1991):

Kvinneretta bistand - integrasjon eller illusjon? En studie av NORADs arbeid med å integrere kvinner i norsk tosidig bistand.

Bergen: Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Universitetet i Bergen. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=2252&kategori=432

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

248

Disse opplysningene er sist endret:

2/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: