Kobbeltvedt, Sissel (1996):

Stat og organisasjon. En studie av forholdet mellom staten og de frivillige organisasjonene på bistandsfeltet 1962 - 1992.

Bergen: LOS-senteret. Rapport 9612

Publikasjonstype:

Rapport

Omtale:

http://ugle.svf.uib.no/admorg/default.asp?strId=1848&kategori=428

Kommentar:

Omarbeidd hovudfagsoppgåve ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen (1995).

Antall sider:

162

ISSN-nummer:

0801-9045

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

254

Disse opplysningene er sist endret:

21/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: