Vorkinn, Eli (1996):

Kommersialiseringen av norsk bistand: En studie av trendskiftere fra 1972-1994.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=294

Antall sider:

125

ISBN-nummer:

82-570-4123-8

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

266

Disse opplysningene er sist endret:

16/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Horisontal dimensjon: