Sigurdsen, Guro B. (1996):

Fra monopol til markedsbedrift - en studie av en reorganiseringsprosess i teledirektoratet 1990-92.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=296

Antall sider:

114

ISBN-nummer:

82-570-4134-3

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

268

Disse opplysningene er sist endret:

2/12 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: