Difi (2010):

Resultatrapport Fylkesmannen i Nord-Trøndelag - Fylkesmannen 2010 En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT

Publikasjonstype:

Rapportkapittel

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/fylkesmannen2010_resultatrapport_nord-trondelag.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2010/10/kommunene-fornoyde-med-fylkesmannen

Kommentar:

Del av Difi-rapport 2010:11 - Fylkesmannen 2010. En undersøkelse av kommunenes erfaring med og oppfatning av Fylkesmannen

Antall sider:

76

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2771

Disse opplysningene er sist endret:

14/12 2010

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: