Andersen, Else Janne (1993):

Næringsnøytralitet i Distiktenes Utbyggingsfond (DU) En organisasjonsteoretisk analyse av prosessen forut innføringen av næringsnøytralitet i DU fra idè til formelt vedtak.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=117

Antall sider:

141

ISBN-nummer:

82-570-3883-0

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

279

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: