Thoresen, Anne Brit (1992):

Televerket som ingen kunne målbinde? Innføring og effekt av målstyring i Televerket 1976-1990.

Oslo: Institutt for statsvitenskap. Universitetet i Oslo. Hovudfagsoppgåve.

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Omtale:

http://wo.uio.no/as/WebObjects/theses.woa/wa/these?WORKID=63

Antall sider:

124

ISBN-nummer:

82-570-3801-6

Publiseringsspråk:

Norsk

NSD-referanse:

280

Disse opplysningene er sist endret:

15/11 2005

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: