Marit Viggen og Sissel C. Motzfeldt (2008):

Utenlandsk arbeidskraft i sikte? Hvordan kommunikasjon kan brukes for å rekruttere flere kloke hoder til Norge

Oslo, Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Difi rapport 2008:11

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difirapport-2008-11-utenlandsk-arbeidskraft-i-sikte.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2009/11/betre-kommunikasjon-kan-gje-noreg-fleire-kvalifiserte-arbeidsinnvandrarar

Kommentar:

Rapporten er på 85 sider (inkl. vedlegg 15 sider)

Antall sider:

85

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2800

Disse opplysningene er sist endret:

15/12 2010

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Difi har, på oppdrag fra UDI, undersøkt hvordan kommunikasjon kan brukes for å rekruttere flere høyt utdannede/fagspesialister fra andre land til Norge. Med hovedvekt på kvalitative metoder har vi kartlagt informasjonsbehov og kanalpreferanser hos potensielle arbeidsinnvandrere fra fire ulike land: India, Russland, Romania og Tyskland. Undersøkelsen viser bl.a. at det er dårlig kunnskap om Norge og vanskelig å finne informasjon om arbeidsmuligheter. For at potensielle arbeidstakere skal velge Norge, må det legges vekt på å informere om forhold som kan motivere, og formidle informasjonen gjennom ulike kanaler. Det er særlig behov for en helhetlig presentasjon på Internett, og det kreves et samarbeid mellom ulike offentlig virksomheter.

Virksomheter, vertikal og horisontal dimensjon for utenlandske studier:

Arbeidsinnvandring fra fire ulike land er kartlagt: India, Russland, Romania og Tyskland.