Dag Solumsmoen og Gudrun Vik (2007):

RELIS – vurdering av oppgaver og organisasjonsmodell

Oslo, Statskonsult rapport 2007:25

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://fylkesmannen.no/2007-25_uuASV.pdf.file

Antall sider:

35

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2808

Disse opplysningene er sist endret:

13/1 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Statskonsult har vurdert oppgavene for og organiseringen av de fem regionale legemiddelinformasjonssentrene (RELIS). R ELIS har tre hovedoppgaver:
• Spørsmål- og svartjenesten hvor de besvarer spørsmål om legemidler og legemiddelbruk fra leger, farmasøyter, sykepleiere og tannleger
• Bivirkningsforebyggende arbeid hvor de mottar og behandler bivirkningsmeldinger fra helsepersonell
• Forskning og undervisning.
Sentrene finansieres i sin helhet med statlige tilskuddsmidler, hvor Statens legemiddelverk (SLV) har hatt oppgaven som tilskuddsforvalter. Organisatorisk hører RELIS inn under universitetssykehusene. Statskonsult anbefaler at dagens ordning videreføres, men råder både HOD og SLV å styrke ivaretakelsen av ansvaret som hhv tilskuddseier og -forvalter.