Marianne Kvalvåg, John Nonseid og Peter Bøgh (2007):

Kartlegging offentlig innkreving. En undersøkelse i utvalgte kommuner og statlige virksomheter

Oslo, Statskonsult rapport 2007:23

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://fylkesmannen.no/2007-23_Nccir.pdf.file

Antall sider:

54

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2810

Disse opplysningene er sist endret:

13/1 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Statskonsult har på oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og utvalget for offentlig innkreving gjennomført en kartlegging av offentlig og kommunal innkreving i utvalgte kommuner og statlige virksomheter i Norge. Formålet med kartleggingen har vært å få fram tall og fakta rundt innkreving i offentlig og kommunal sektor. Kartleggingen vil bli brukt som et av flere grunnlag for å vurdere effektivitet og praksis av utvalget for offentlig innkreving. Selve kartleggingen ble gjennomført høsten 2006. Tallene kommunene og de statlige virksomhetene har rapportert inn er i hovedsak fra hhv 2005 eller tidligere. Undersøkelsen er gjennomført ved utsending av spørreskjemaer til utvalgte kommuner og statlige virksomheter. Hovedtemaer i kartleggingen har vært omfanget av offentlig innkreving, organisering, bruk av virkemidler, bruk av eksterne aktører, ressursbruk og bruk av IT-systemer. Kommunenes og de statlige virksomhetenes synspunkter på behov for tjenester eller vurdering av egen effektivitet på innkrevingsområdet er ikke kartlagt.