Ingunn Botheim og Peter Bøgh (2007):

Evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser

Oslo, Statskonsult rapport 2007:12

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/statskonsult/publik/rapporter/fulltekst/2007-12.pdf

Antall sider:

29

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2813

Disse opplysningene er sist endret:

14/1 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

På oppdrag fra Justisdepartementet har Statskonsult foretatt en evaluering av prosessen rundt dommerutnevnelser. Et viktig mål med evalueringen har vært å få frem erfaringer og forbedringsmuligheter knyttet til prosessen. Oppgavefordelingen mellom de ulike aktørene har vært et sentralt tema i evalueringen. Både Innstillingsrådet for dommere, Domstoladministrasjonen og Justisdepartementet har oppgaver i forbindelse med dommertilsettinger. Det har også vært viktig å få belyst Innstillingsrådets arbeidsrutiner i evalueringen. Siden Innstillingsrådet ble opprettet har det tatt tid å få på plass rutiner og retningslinjer for arbeidet.. Etter Statskonsults vurdering har Innstillingsrådet hatt en positiv utvikling og arbeidet ivaretas i hovedsak på en god måte. Det er imidlertid rom for forbedringer både knyttet til oppgavefordeling, arbeidsprosesser og kommunikasjon mellom aktørene.