Vik, Gudrun (2011):

Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen – en gjennomgang av ordningen

Difi - Direktoratet for forvaltning og IKT. Notat 2011:1

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://www.difi.no/filearchive/difi_rapport_2011_1_maal-for-inkludering-av-innvandrerbefolkningen.pdf

Omtale:

http://www.difi.no/artikkel/2011/03/maal-for-inkludering-av-innvandrerbefolkningen-difi-rapport-2011-1

Antall sider:

37

ISSN-nummer:

ISSN 1890-6583

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2834

Disse opplysningene er sist endret:

22/3 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler:

Sammendrag:

Ordningen ”Mål for inkludering av innvandrerbefolkningen” ble etablert som en oppfølging av St. meld.nr.49 (2003-2004) ”Mangfold gjennom inkludering og deltakelse – Ansvar og frihet”. Sammen med andre tiltak skal den bidra til å sikre innvandrere samme muligheter til å delta i samfunns- og arbeidsliv som befolkningen for øvrig. Ordningen består av 17 inkluderingsmål som berører åtte departementer, og det rapporteres årlig på 37 fastsatte indikatorer i statsbudsjettet. Rapporten belyser hvordan denne ordningen samordnes og drives på tvers av departementsgrenser.