Fauske, Marianne Austin (2009):

Klok håndtering av NAV-reformen : kan evaluering av pilotkontorene fortelle oss hva som er en klok håndtering av NAV-reformen?

Oslo: Diakonhjemmet Høgskole

Publikasjonstype:

Hovud-/magister-/masteroppgåve

Fulltekst:

http://brage.bibsys.no/diakon/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_9739/1/Marianne%20Austin%20Fauske.pdf

Omtale:

http://brage.bibsys.no/diakon/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_9739

Antall sider:

59

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2836

Disse opplysningene er sist endret:

23/3 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: