Christensen, Tom (2011):

Etablering av forvaltningsenhetene og pensjonsenhetene i NAV – en gjennomtenkt reorganisering med positive effekter?

Bergen: Uni Rokkansenteret.

Publikasjonstype:

Rapport

Fulltekst:

http://rokkan.uni.no/rPub/files/280_Rapport_2-11_Christensen.pdf

Kommentar:

Rapport 2-2011, Uni Rokkansenteret.

Antall sider:

28

ISBN-nummer:

ISBN 978-82-8095-075-8

ISSN-nummer:

ISSN 1503-0946

Publiseringsspråk:

Norsk

Land publikasjonen kommer fra:

Norge

NSD-referanse:

2877

Disse opplysningene er sist endret:

29/3 2011

Spesifikke virksomheter publikasjonen omhandler: